Hoe bereik je mensen die helemaal met het geloof of de kerk zijn gestopt?
Met behulp van missionaire projecten, zoals een pioniersplek, proberen kerken een alternatief aan te bieden. Veel van dit soort projecten mislukken echter, vanwege het gebrek aan (goede) communicatie. Missionaire communicatie vraagt immers een andere aanpak dan (interne) communicatie naar gemeenteleden toe bijvoorbeeld.

Als kerk of missionair project is het bijvoorbeeld erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn op de website en sociale media. Daarbij is het de kunst om de mensen te blijven triggeren, omdat missionaire projecten langer duren dan een (korte) actie.

Samen met u stellen we een communicatieplan op. Ook kunnen we een zogeheten contentkalender maken, zodat u een overzicht heeft wanneer er wat op social media, in de nieuwsbrief of website geplaatst moet worden.